Endogena supstanca i vaše telo

"Endogeni" označava "rast ili porijeklo unutar organizma". Stoga, endogena supstanca je supstanca koja potiče iz tela živog organizma.

Mnogi ljudi koriste endogene kao "unutar tela" ili "uzrokovani faktorima unutar tela". Endogena i endogena supstanca su reči koje se koriste relativno često u medicinskom govoru od strane kliničara, ali ih obično ne koriste osobe izvan medicinskog polja.

Endogeno je suprotno od egzogenog, što znači poreklo izvan živog organizma.

Primeri endogenih supstanci

Evo nekoliko primera endogenih supstanci (od kojih, kako možete reći po njihovim imenima, potiču unutar tela):

Izvori:

Chen YH i sar. Endogeni hidrogen sulfid kod pacijenata sa HOBP. Prsa. 2005 Nov; 128 (5): 3205-11.

Holden JE i dr. Endogeni opioidni sistem i klinički bol. AACN Klinička pitanja. 2005 Jul-Sep; 16 (3): 291-301.

Nijs L et al. Disfunkcionalna endogena analgezija tokom vežbanja kod pacijenata sa hroničnim bolom: da li da vežbate ili ne da vežbate? Bolnički lekar. 2012 Jul; 15 (3 Suppl): ES205-13.