Autizam i senzorno preopterećenje

Ljudi sa autizmom su često veoma osjetljivi na svoje okruženje . To, naravno, znači različite stvari različitim ljudima na spektru - ali uopšte ljudi sa autizmom imaju neobično osjetljive "senzorne" sisteme, što znači da se njihova čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa mogu lako preoptereti.

Još izazovnije, može biti teško ljudima sa autizmom da "samo ignorišu" senzorne informacije kako ih dolaze.

Dakle, za razliku od ljudi sa tipičnim senzornim sistemima, ljudi na spektru možda neće moći, na primjer, primetiti automobilski alarm, a zatim odlučiti da ga ne slušaju.

Senzorni izazovi autističkim ljudima

Neki od izazova u oblasti životne sredine koji mogu negativno uticati na osobe sa autizmom uključuju:

Iznenađujuće, suprotno može biti i istina: neki ljudi u spektru su "osjetljivi na hiper-osjetljiv", što znači da imaju mali odgovor na senzorni ulaz i, u nekim slučajevima, žudu fizičku senzaciju.

To može dovesti do "stajanja" u obliku flappinga, pejsinga itd.

Još iznenađujuće, mnogi ljudi na spektru mogu na neki način biti preosetljivi (ne može se nositi na glasan šum, na primjer), ali ALI HIPO osjetljiv na druge načine (potrebno je osjećati pokret ili fizičku senzaciju kako bi se osećao mirno).

Senzorna "regulacija" - osećaj da se doživljava samo ispravna količina senzornog ulaza - važna je za fizički i psihički komfor.

Zapravo, prema mnogim studijama, senzorna disregulacija je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi sa autizmom - čak i visoko funkcionalnim ljudima koji su u stanju da se bave mnogim oblicima stresa - imaju tendenciju da se "usporavaju" ili se ne uspiju upravljati savršeno običnim situacija.

Senzorni izazovi ljudi bez iskustva autizma

Ako ste osoba sa normalnom senzornom regulacijom, možda vam je teško shvatiti zašto neko izleti iz kontrole zbog treperećih svjetla ili glasnih zvukova. Dok se ne stavite u cipele te osobe pamtite se kada ste imali slično iskustvo. Svako ima svoje senzorne granice. Na primer, da li ste ikada našli sebe da ne možete da se nosite sa bilo kojim od ovih situacija?

Razumevanje senzornih izazova je važan korak ka pomoći osobi sa autizmom da uspostavi ugodno okruženje. To je takođe važan alat za razumevanje ponašanja i za pomoć osobi sa autizmom da planira i upravlja svojim ili njenim reakcijama na senzorne napade koje svi doživljavamo svaki dan.