Tretman radioaktivnog joda povećava rizik od leukemije

Istraživanje je pokazalo da tretman sa radioaktivnim jodom za dobro diferenciran rak tiroidne žlezde povezuje sa povećanim rizikom od dva tipa karcinoma krvi: akutnom mieloidnom leukemijom i hroničnom mieloičnom leukemijom.

"Diferencirani" karcinom štitne žlezde odnosi se na pojavu i ponašanje ćelija karcinoma i kod dobro diferenciranog karcinoma štitne žlezde, ćelije izgledaju i djeluju kao normalne ćelijske ćelije.

Vrlo diferencirani tipovi karcinoma štitne žlezde uključuju papilarnu štitastu žlezdu. karcinomom, folikularnim karcinomom štitne žlezde i karcinomom Hürthle karcinoma (HCC).

Radioaktivni jod se često primenjuje kao deo lečenja karcinoma štitne žlezde , obično nakon operacije za uklanjanje štitne žlezde. Radioaktivni jod, poznat i pod nazivom RAI, je dat da pomogne uništiti bilo koje tjelesno tkivo preostale posle operacije, kako bi se spriječilo ponavljanje raka štitnjače koje se moglo razviti u preostalom tkivu štitaste žlezde.

Iako istraživanja pokazuju da su preživeli rakovi karcinoma štitne žlezde koji su bili podvrgnuti RAI suočeni sa povećanim rizikom od više sekundarnih karcinoma , ovo je prvi put da je otkrivena značajna i dokazana veza između radioaktivnog joda za karcinoma štitnjače i povećanog rizika od akutnog i hronična mieloidna leukemija.

O mieloidnoj leukemiji

Akutna mieloidna leukemija (AML), poznata i kao akutna mielogena leukemija, predstavlja ozbiljnu formu raka krvi koja brzo napreduje i može biti fatalna ako se ne leči.

AML se takođe može širiti i na druge delove tela, uključujući limfne čvoriće, jetru, slezinu, mozak, kičmenu moždinu i testise. Američko udruženje za kancer procenjuje da će u 2017. godini biti više od 21.000 novih slučajeva AML i oko 10.600 umrlih od AML-a. AML je rijetko pre 45. godine, a prosečna starost pacijenta AML je 67.

Petogodišnja ukupna stopa preživljavanja za AML je 26 procenata.

Hronična mijeloidna leukemija (CML), poznata i kao hronična mijelogena leukemija, je hronična forma raka krvi. Američko udruženje za kancer procenjuje da će oko 20100 novih slučajeva CML-a biti dijagnoza 2017. godine, sa skoro 1.110 smrtnih slučajeva. Prosečna starost pri dijagnozi je 64. Petogodišnja ukupna stopa preživljavanja za CML je oko 75 procenata.

Istraživači su identifikovali studijsku grupu pacijenata sa dobro diferenciranim rakom štitne žlezde kako bi izračunali rizik od sekundarnih karcinoma krvi. U studiji je evaluirano ukupno 148.215 pacijenata sa dobro diferenciranim karcinomom štitnjače. Za ukupno 53 posto pacijenata, njihova jedina terapija bila je tiroidektomija, operacija za uklanjanje štitne žlezde. Ukupno 47 posto je imalo tiroidektomiju, kao i tretman za ablaciju ostatka radioaktivnih joda.

Među grupama pacijenata, ukupno 783 pacijentkinja je razvila sekundarni rak krvi u vremenu trajanja studije od 6,5 godina.

U poređenju sa pacijentima koji su imali samo tiroidektomiju, pacijenti koji su takođe imali radioaktivni jod imali su znatno povećan rani rizik od razvoja akutne mieloične leukemije ili hronične mieloične leukemije.

Rizik je bio sličan da li je pacijent imao tumor niske, srednje ili visokog rizika.

Među preživelima koji su razvili AML, preživljavanje medija od 1,2 godine takođe je znatno manje od starosne dobi od 2,9 godina kod ljudi koji nisu imali radioaktivni tretman joda.

Reč od

Ovo istraživanje pokazuje da pacijenti koji su dobro diferencirani rak tiroidne žleze, poput papilarnog, folikularnog ili Hurthle karcinoma, i koji primaju radioaktivni jod ostatak lečenja, imaju povećani rani rizik od razvoja akutne mieloične leukemije i hronične mieloične leukemije. Akutna mieloidna leukemija takođe ima lošu prognozu kod pacijenata nakon lečenja radioaktivnim jodom.

Istraživači preporučuju da se pacijenti sa vrlo visokim rizičnim oboljenjima obrađuju radioaktivnim jodom za dobro diferencirane karcinome štitnjače.

Ako vam dijagnostikuje dobro diferenciran rak tiroidne žlezde i vaš lekar preporučuje lečenje radioaktivnim jodom, razmislite o drugom mišljenju drugog praktičara.

Ukoliko ste u prošlosti imali radioaktivni jod ili imate to u budućnosti, budite sigurni da je periodično praćenje i nadzor ovih karcinoma krvi dio vašeg tekućeg zdravstvenog osiguranja. Možete se periodično pratiti testovima krvi, kao i hromozomskim i genetskim testiranjem.

Takođe, budite na potrazi za simptomima akutne i hronične mieloične leukemije, koji mogu uključiti umor, osjećaj prekoračenja, smanjenu sposobnost vežbanja, ponavljajuće infekcije, lako modrice, groznica, gubitak apetita, kratkoća daha, gubitak težine, noćno znojenje, vrtoglavica, krvarenje desni, česte nosne krvne sudove, kožni osip

> Izvor:

> Molenaar, Remco J. i dr. "Rizik od hematoloških maligniteta nakon radioiodina liječenja dobro diferenciranog karcinoma karcinoma hirurga", Journal of Clinical Oncology, http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.0232?journalCode=jco