Šta biste trebali znati o tinejdžeru

Teenalni udar nije naročito uobičajen. Najčešća grupa starosne grupe je odrasla osoba starija od 65 godina. Mala deca sa određenim zdravstvenim problemima i trudnice mogu doživeti mali porast rizika od moždanog udara. Ali tinejdžeri su potpuno drugačija priča. Ne samo da je moždani udar manje izražen u tinejdžerskim godinama, ali i ovo je doba u kojoj je sve, čak i potpuno normalan život, izazov za tinejdžere i njihove roditelje.

Saznajte više o maticama i vijcima tinejdžerskog udara, kao io tome kako tinejdžeri mogu da se suoče nakon moždanog udara.

Najčešći uzroci teenskog udara

Tinejdžeri koji doživljavaju moždani udar često imaju jedan ili više od ovih osnovnih medicinskih problema koji mogu dovesti do krvnih ugrušaka i moždanog udara.

Simptomi

Neobično je da tinejdžer doživi moždani udar.

Tinejdžeri se možda ne žale na simptome. Ako vaš tinejdžer ima bilo koji od simptoma ispod, on odmah treba odmah dobiti medicinsku pomoć.

Udar u tinejdžerskim godinama je život promenjen. Saznajte više o tome kako roditelji i tinejdžeri mogu dobiti pomoć i podršku. Rehabilitacija nakon moždanog udara može pomoći tinejdžeru da postigne najbolji mogući ishod da vodi srećan, zdrav i produktivan život.

> Izvori

> Is > migrena > faktor rizika od pedijatrijskog udara? Gelfand AA, Fullerton HJ, Jacobson A, Sidney S, Goadsby PJ, Kurt T, Pressman A, Kefalija, mart 2015.

> Antitrombotična terapija za prevenciju sekundarnog moždanog udara kod bakterijskog meningitisa kod dece, > Boelman > C, Shroff M, Yau I, Bjornson B, > Richrdson > S, DeVeber G, MacGregor D, Moharir M, Askalan R, Journal of Pedijatrija, oktobar 2014

> Kontrolirano suđenje transfuzijama za nečujne cerebralne infarkte u srpnoj anemiji srpova, DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, Noetzel MJ, White DA, Sarnaik SA, Meier ER, Howard TH, Majumdar S, > Inusa > BP, Telfer PT, Kirby -Allen M, McCavit TL, Kamdem A, Airewele G, Woods GM, Berman B, Panepinto JA, Fuh BR, Kwiatkowski JL, King AA, Fixler JM, Rhodes MM, Thompson AA, Heiny ME, Redding- > Lallinger > Kirkham FJ, Dixon N, Gonzalez CE, Kalinyak KA, Quinn CT, Strouse JJ, Miller JP, Lehmann H, Kraut MA, Ball WS Jr, Hirtz D, Casella JF, New England Journal of Medicine, august 2014