Pregled mamografa za rutinsko i dijagnostičko skrining

Koji su dva ugla gledanja za rutinski mamograf?

Tokom rutinskog mamografa , svaka od vaših grudi će biti prikazana zasebno sa dva različita pogleda svake dojke. Svaki pogled pokazuje nešto drugačije detalje i teritoriju.

Cranio-Caudal View (CC) Pregled kostiju dojke može se uzimati tokom rutinskog mamografa, kao i tokom dijagnostičkog mamografa.

Pokazaće vam koliko je to moguće tvog žlezdičnog tkiva (kanala i lobova), okolnih masnih tkiva i najranije ivice mišića u grudima. Vaša bradavica će biti prikazana u profilu. Pogled CC ne može da uhvati većinu tkiva dojke koja je u vašem pazuhu i gornjim sandukom.

Mediolateralno-kosi (MLO) Pogled na MLO dojke može se uzimati tokom rutinskog mamografa. Ugao MLO-a dozvoljava vam više tkiva dojke (pokriva glavno područje vaše grudi), kao i tkivo u pazuhu . Pokazaće se žlezasto, kao i masno tkivo, a pokriva veću površinu od CC pogleda.

Drugi pogledi Može se uzeti za dijagnostički mamogram

Zašto koristiti toliko kompresije? Cilj mamografa je da dobije najjasnija moguća slika vašeg tkiva dojke dok koristite najmanju količinu doze rendgena da biste dobili tu sliku. Pravilna kompresija pomaže u stvaranju najbolje slike jer: